Sinopsis YayınlarıYayinlanan Kitaplar

Kitabınız

LiveZilla Live Chat Software
Dizgi / Mizanpaj

Dizgi / Mizanpaj

Dizgi, editoryal çalışması, redaksiyonu ve son okuması yapılarak onay alınmış dosyanın basımı için harflerin kelimelerin, satırların, sayfalar oluşturacak biçimde düzenlenmesidir.

Dizgici, şekil ilişkilerini görebilen, ayrıntı ve değişikliklere dikkat edebilen, gözünü ve ellerini eşgüdümle kullanabilme gücüne ve estetik görüşe sahip ve yazım kurallarını iyi bilen, uygulayabilen birisi olmalıdır. Dizgici, form taslaklarının boyutunu belirler, yazı karakterlerini isteğe göre belirleyerek satır ve sütun genişliğini oluşturur. Örneğe göre sayfa düzenlemesini oluşturur, kapak çalışmalarında yer alan resimlerin renk düzenlemeleri üzerinde çalışır ve renkli sayfa çıktısı alarak yazarla görüşür, yazardan alınan geri bildirim doğrultusunda, gerekli düzeltme işlemini yapar, sayfa numaralandırılmasını (sıraya koyma) yapar, dosyanın son şekli hakkında yazarın/kitabı hazırlayanın görüş sahibi olabilmesi için dosyanın çıktısını alır, yapılan düzeltme üzerindeki son rötuşları dizgiye ve tasarıma yansıtır, matbaacılıkta dizgiye ait sembolleri tanır ve uygular.

Copyright © Sinopsis Yayınları
0 312 417 88 77
Bence Ajans
LiveZilla Live Chat Software